Disclaimer

Jachtbemiddeling de Jong (Kamer van Koophandel: 01037438), verleent u hierbij toegang tot deze website maar behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jachtbemiddeling de Jong spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Op fouten in de visuele weergaven, prijzen, etc. kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie kan tevens op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jachtbemiddeling de Jong.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten of diensten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jachtbemiddeling de Jong. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op deze website d.m.v. zg. reactie en/of beoordeling. Jachtbemiddeling de Jong oefent hierop beperkte periodieke controle of redactioneel toezicht uit en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via de contactpagina.

Voor op Jachtbemiddeling de Jong opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jachtbemiddeling de Jong nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jachtbemiddeling de Jong en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jachtbemiddeling de Jong, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Terug naar de hoofdpagina